• Stefan Löfvenius

Stefan Löfvenius är en av Sveriges mest framstående profiler inom den gitarrpedagogiken. Hans böcker i gitarrspel, Sjung och spela gitarr, Gitarrmusik 1-3, Folkmusik för gitarr, har fått stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt, liksom hans metodik för undervisning av grupper i gitarrspel.

Han är verksam sedan 2004 vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där han började tjänstgöra redan under 1980-talet. Han har i över trettiofem år även jobbat vid Uppsala Musikskola och undervisar sedan många år också på estetiska programmet vid gymnasiet Grafiskt Utbildningscenter, GUC, i Uppsala.

Under åren har Stefan Löfvenius genomfört ett stort antal sommarkurser och workshops för vidareutbildning av gitarrlärare, både i Sverige och internationellt, bland annat i Argentina, Spanien, Portugal, Ryssland, England, Italien, Finland och Norge. För sina prestationer fick han ur Kungens hand 2010 motta Kungliga Musikaliska Akademiens Stora Pedagogpris.

Stefan Löfvenius har samarbetat med många världskända gitarrister, som David Tanenbaum, David Russell, Leo Brouwer, Roberto Aussel, Hubert Käppel och Marco Socias. Han har genomfört ett hundratal konserter som soloartist, i gitarrkvartett och i gitarrorkester och även framträtt som dirigent vid ett flertal tillfällen. Sedan 2005 driver han tillsammans med Klaus Pontvik Uppsala Internationella Gitarrfestival och håller i den konstnärliga och pedagogiska avdelningen. Han var också ordförande för Svenska Gitarr- och Lutasällskapet 2007-2015.

Workshop
Allmän gitarrmetodik
Torsdag 6 oktober kl 13
Biljettpris - 300 SEK

Huvudvärdar

                                             
Sponsorer, gitarrvänner och samarbetspartners

                                          
                                                        


                                                                    


       
                                                                            Uppsala Gitarrfestival är medlem i följande organisationer och nätverk


                                          

Uppsala Internationella Gitarrfestival
Uppsala, Sweden
infoo@ouppsalagitarrfestival.se
Org.nr/VAT SE556735-9103

© 2022 Uppsala Internationella Gitarrfestival