Visionen

Vår idé har sedan starten varit att skapa en mötesplats för gitarrvärlden och skapa fokus på gitarren som instrument, på dess utövare och själva musiken. Gitarrister, artister och publik i symbios. Ett möte där upplevelsen och kunskapen står i centrum och där utbyten mellan människor leder till ett berikande av livet självt och ens egen professionella utveckling som lärare eller ung gitarrstudent. Ett öppet forum där vi bjuder på ett brett spektra av genrer så att mötet mellan dess utövare och utbytet blir självklart och berikande.

Uppsala Internationella Gitarrfestival är Nordens främsta och startades 2003 på kulturcentret Ekocaféet i Uppsala med ca 200 besökare första året. Idag är publiktillströmningen i tusentals från Sverige, Norden och de baltiska länderna. Vi är väldigt glada att ha kunnat skapa denna scen för gitarren och hoppas därigenom att den får sin välförtjänta plats på våra breddgrader efter 12 år på Sveriges musikkarta!

Den ständiga återkoppling vi får från publik, deltagare och sponsorer är nog avgörande för det stora engagemang som vi lägger varje år. Men ytterst är kärleken till gitarren och det mervärde instrumentet ger så många miljoner människor till en bättre värld med glädje och meningsfullhet!

Klaus Pontvik & Stefan Löfvenius

Huvudvärdar

                                             
Sponsorer, gitarrvänner och samarbetspartners

                                          
                                                        


                                                                    


       
                                                                            Uppsala Gitarrfestival är medlem i följande organisationer och nätverk


                                          

Uppsala Internationella Gitarrfestival
Uppsala, Sweden
infoo@ouppsalagitarrfestival.se
Org.nr/VAT SE556735-9103

© 2022 Uppsala Internationella Gitarrfestival